Produkty

Spoločnosť Sourcing Solutions s.r.o. ponúka najmodernejšie zariadenia Wheelabrator Group na úpravu, zpevňovanie povrchov a dokončovacie operácie metódou tryskania. Kompletný sortiment štandardných prevedení strojov je k dispozícii pre dávkové alebo priebežné/sekvenčné procesy, spoločnosť tiež poskytuje riešenia na mieru pre Vaše aplikácie.

Zariadenia pre tlakovzdušné tryskanie

Tlakovzdušné tryskanie funguje na princípe unášania abrazíva prúdom stlačeného vzduchu a podľa spôsobu pridávania abrazíva do prúdu zvduchu sa delí na injektorový systém a tlakový systém. Medzi týmito dvoma systémami je výkonnostný rozdiel cca 300% v prospech tlakového systému.

Injektorové tryskanie

Injektorové tryskacie zariadenia pracujú na podtlakovom princípe. Pridávanie abrazíva do prúdu vzduchu je realizované podtlakom, ktorý vytvára tlak prúdiaceho vzduchu v trubici. V uzavretej pištoli je vsadená vzduchová tryska, ktorá strháva abrazívo podtlakom. Veľkosťou trysky, prietokom a tlakom vzduchu je možné nastaviť intenzitu tryskania. Tento systém sa najčastejšie používa v tryskacích boxoch/kabínach. Pre injektorový systém je vhodné používať ľahšie typy abrazíva.

Tlakové tryskanie

Tlakové tryskacie zariadenia pracujú na prinípe uzatvorenej tlakovej nádoby s abrazívom. Pod tlakom je abrazívo v prúde vzduchu vháňané do hadice, ktorá je zakončená tryskou, kde je tok abrazíva ešte urýchlený. Rýchlosť abrazíva v ústí trysky sa pohybuje okolo 45 m.s-1, čo je spôsobené tvarom trysky (tzv. Venturiho trubica). Tento systém je vhodný na používanie všetkých druhov abrazíva.

Zariadenia pre mechanické tryskanie

Tryskacie zariadenia pracujúce na mechanickom princípe využívajú k zrýchleniu abrazíva odstredivú silu metacích jednotiek. Abrazívo je gravitačnou silou privádzané k lopatkám metacej jednotky, kde je otáčajúcimi lopatkami urýchľované a vrhané smerom na tryskaný povrch. Tryskací obrazec na povrchu tryskaného materiálu má tvar elipsy a môže sa meniť veľkosťou a natočením otvoru vodiacej objímky. Táto metóda tryskania spotrebuje oproti tlakovdzušným systémom iba desatinu príkonu energií.

Rozdelenie zariadení podľa konštrukcie

  1. Tryskacie zariadenia s valčekokou traťou
  2. Závesné tryskacie zariadenia
  3. Bubnové tryskacie zariadenia

Špeciálne zariadenia

Pokiaľ má zákazník potrebu špeciálneho, neštandardného riešenia tryskacieho zariadenia, alebo jeho príslušenstva, špecialisti Wheelabrator Group navrhnú najoptimálnejšie riešenie aplikácie podľa požiadaviek klienta.

Príslušenstvo a manipulátory

Ku všetkým strojom sa podľa požiadavky zákazníka dodávajú manipulátory, dopravníky, resp. iné systémy na zabezpečenie nadväznosti tryskacieho stroja na operáciu pred a za operáciou tryskania.

Značky produktov

• DISA
• ŠKODA
• Berger
• Schlick
• OLT
• Gutmann
• Pangborn Europe
• Sisson Lehmann
• Spencer Halstead
• Tilghmann
• Vacu-Blast
• Walther Trowal
• Wheelabrator